Skip to content

Inntektssystemet- Fornybarnæringen ber regjeringen skjerme vertskommunenes inntektsordninger

Fornybar Norge anerkjenner vertskommunenes historiske rettigheter.

I et innlegg i Kommunal Rapport 19. november ber leder av Fornybar Norge, Åslaug Haga, regjeringen sikre at de lokale kompensasjonsordninger som gir vertskommuner vederlag, tilfaller de kommuner som har gitt fra seg sine naturressurser til storsamfunnet. Hun uttaler at det er « helt avgjørende at ordninger som er en kompensasjon for lokale ulemper og bruk av lokale naturressurser går uavkortet til lokalsamfunn med de faktiske inngrepene.»

LVK finner det tilfredsstillende at Fornybar Norge anerkjenner vertskommunenes historiske rettigheter og understreker Energikommisjonens budskap om at lokal tilslutning er en avgjørende forutsetning for gjennomføringen av det grønne skiftet. Når det den viktigste bidragsyteren til det grønne skiftet retter en så sterk appell til regjering og storting om behandlingen av inntektssystemet for kommunene, bør det lyttes til det.

Les hele innlegget i Kommunal Rapport her.