Skip to content

Inntektssystemutvalgets innstilling NOU 2022:10- foreløpige kommentarer

LVKs kommentarer til forslaget om utjevning av kraftinntekter.

LVK har som ledd i forberedelsene av høringsuttalelse til utvalgets innstilling i nedenstående notat samlet foreløpige kommentarer til utvalgets forslag om inndragning av kraftinntekter i inntektsutjevningen. Endelig høringsuttalelse fra LVK vil foreligge i begynnelsen av november.

Notatet kan du lese her.

Ved spørsmål, ta kontakt med sekretariatet

Stein Erik Stinessen