Skip to content

LVK støtter vindkraftkommunenes høringsuttalelse om grunnrenteskatt og oppfordrer kommunene å inngi egne uttalelser

LVK støtter vindkraftkommunenes høringsuttalelse om innføring av grunnrenteskatt også på vindkraft, og i kravet om at en andel av grunnrenteskatten må gå til den berørte kommune. LVK mener det vil gi større likhet i skatteregimene mellom vind- og vannkraft.

LNVKs høringsuttalelse kan du lese her. Som det fremgår krever LNVK at en andel av grunnrenteskatten skal gå til den berørte kommune, ikke kommunesektoren.

Høringsuttalelsen er på 14 sider. LVK oppfordrer kommunene til å slutte seg til LNVKs høringsuttalelse ved å sende inn egne uttalelser eller en uttalelse om at man støtter de synspunkter LNVK har fremmet.

Høringsfristen er 15. mars 2023.  Du kan laste opp kommunens høringsuttalelse på regjeringen.no.