Skip to content

LVKs høringssvar til NOU 2022:20 - Skatteutvalget

LVKs høringssvar er sendt til finansdepartementet. Vi oppfordrer alle kommunene til å sende inn egne høringsuttalelser. Fristen er 15. april 2023

Høringsuttalelsen kan du lese i sin helhet her. Den vil etter hvert også bli tilgjengelig på regjeringen.no.

Som det fremgår er LVK sterkt kritisk til Skatteutvalget som henviser til Sanderudutvalgets forslag fra NOU 2019:16. Sanderudutvalget ville som kjent utradere konsesjonskraft og konsesjonsavgiftene og redusere eiendomsskatten betydelig. Totalt ville forslaget medføre 3,6 milliarder kroner i reduserte inntekter til vertskommunene, mens statens inntekter ville øke med 4,4 milliarder.

LVK oppfordrer alle medlemskommunene til å avgi egne høringsuttalelser. Fristen er rett over påske – 15. april 2023. Opplastning skjer på regjeringen.no under høringen til NOU 2022:20.