Skip to content

Ny dato for LVK Kraftskatteskolen - Påmeldingen er nå åpnet

Grunnet valget er Kraftskatteskolen flyttet til 4.-6. desember 2023. Begrenset antall plasser!

LVKs Kraftskatteskole 2023 finner sted 04.-06. desember 2023 – og er nå åpnet for påmelding. LVK-skolen har vært arrangert flere ganger tidligere med svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Formålet med Kraftskatteskolen er å styrke fagkompetansen i kommunene når det gjelder eiendomsskatt generelt og på vannkraft spesielt.

Programmet er inndelt i ulike moduler:

04. desember 2023:
Modul 1 – Kraftskatteregimet og eiendomsskatt. Skatt på energianlegg, mineraler, oppdrett samt næring

  • Målgruppen: er både politikere og ansatte i kommunens administrasjon, eiendomsskattekontor, medlemmer av takstnemnd og klagenemnd.
  • Hva du lærer: God forvaltning av eiendomsskatten er viktig for rettssikkerheten til innbyggere og lokalt næringsliv, og en forutsetning for å bevare eiendomsskatten som en kommunal skatteordning. Formålet med kurset er å styrke fagkompetansen i kommunene når det gjelder eiendomsskatt på vannkraft, småkraft, vindkraft, solkraft, mineraler og oppdrettsanlegg samt næring.

05. desember 2023:
Modul 2 – Verdsettelse av energianlegg, mineraler og oppdrett. Hvordan kontrollere skatteetatens skattegrunnlag?

  • Målgruppen: er ansatt i kommunens administrasjon, eiendomsskattekontor og nemndene.
  • Hva du lærer: Eiendomsskatten er en sentral inntektskilde for kraftkommunene. På kurset lærer du hvordan verdsettelse av de ulike typene energianlegg er, saksbehandling ,og hvordan du sjekker at skattegrunnlagene for vannkraftanlegg som kommunene mottar fra skatteetaten er korrekte.

06. desember 2023:
Modul 3 – Saksbehandlingen – utskriving, klage, retting og søksmål

  • Målgruppe: Kommunens administrasjon, eiendomsskattekontor og nemndene.
  • Hva du lærer: I modul 3 går vi nærmere inn på saksbehandlingsreglene og utskrivingen av eiendomsskatt. Du vil også få en grundig innføring i reglene om klage, klagebehandlingen, retting og søksmålsfrister mv. For vannkraftanlegg har kommunene ikke klagerett og innsynsretten praktiseres svært snevert. I slike saker må kommunene ta ut søksmål for å kunne kontrollere at grunnlaget er korrekt.

Vi har begrenset antall plasser, så meld deg på allerede nå! Du kan melde deg på en eller flere moduler. Priser og alternativer for påmelding finner du i påmeldingsskjemaet.

Kurset er fullt og påmeldingen er avsluttet.