Skip to content

Spørreundersøkelse om kommunale inntekter fra kraftsektoren fra Thema Consulting - KDD

LVK er gjort kjent med at LVKs medlemskommuner og andre kommuner med kraftinntekter (eksempelvis eiere av kraftforetak) har mottatt brev fra firmaet Thema Consulting, med et vedlagt spørreskjema om kraftinntekter. Det er opplyst at spørreundersøkelsen er ledd i statens (teknisk beregningsutvalg og kommunaldepartementet) kartlegging av kommunenes kraftinntekter.

Utsendelsen har vært ukjent for LVK, og det er ikke opplyst hva undersøkelsen skal brukes til. Vi ser ikke bort fra at arbeidet er ledd i grunnlaget for den varslede meldingen om Inntektssystemet.

Dersom noen skulle ha spørsmål til besvarelsen av skjemaet, kan e-post sendes til LVK v/Emil Meltvedt.

Ta kontakt:

Emil Lund Meltvedt