Skip to content

Tilleggsuttalelse om skatt på grunn under kraftledninger

LVK og KS har funnet det nødvendig med en tilleggsuttale til finansdepartementets forslag til lovendringen om eiendomsskatt på grunn under Statnetts linjer. Tilleggsuttalelsen er foranledningen av at Statnett, som motsetter seg lovendring – har gitt uriktige opplysninger om takstpraksis.

Du kan lese tilleggsuttalelsen her.

Vi ber medlemskommunene medvirke til at KS og LVKs alternative lovforslag blir vedtatt, med en ikrafttredelse fra 1. januar 2022 – slik at kommunene unngår kompliserte omtakseringer.