Home Fagområder

Fagområder

USS bistår medlemskommunene blant annet i spørsmål om bruk og vern av utmarksområder, forvaltningsplaner, rovviltproblematikk, motorferdsel i utmark, og er et talerør overfor sentrale myndigheter og media. Utmarkskommunenes Sammenslutning skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. USS arbeider særlig innen følgende fagområder: