Skip to content

NRK – Kampen om vanndråpene

Nyhetskanalen sette søkelyset på vilkårsrevisjon i regulerte laksevassdrag.

NRK har i en artikkelserie sett nærmere på sakene om vilkårsrevisjon (miljøforbedringer) i regulerte laksevassdrag, herunder hvordan vannkraften har påvirket norske laksevassdrag.

I artikkelserien er flere revisjonssaker nevnt, blant annet revisjonssaken i elva Aura i Møre og Romsdal som fikk nye vilkår ved kongelig resolusjon i juni fjor, og hvor regjeringen sa nei til minstevannføring.

LVK ble intervjuet i anledning saken  –intervjuet i sin helhet finner du i artiklene «slik truer vannkraft laksen» og De tørre elvene og vannkraften: Nå må Norge forklare seg.

LVK har tidligere skrevet om at ESA har startet en ny undersøkelsessak om vannkraft og vanndirektivet i Norge, hvor ESA også har stilt konkrete spørsmål i tilknytning til vilkårsrevisjonen av Aura.  Mer om dette finner du i nyhetssak: ESA har startet en ny undersøkelsessak om vannkraft og vanndirektivet i Norge.