Nyheter

LVK-nytt

Borgarting lagmannsrett avsa 20.april 2021 dom i sak Agder Energi med støtte fra Energi Norge hadde anlagt mot staten, og med LVK som partshjelper. Statens vedtak om endring av pris på konsesjonskraft, som ledd i en revisjon av konsesjonsvilkårene, fra individuell selvkost til gjennomsnittlig...

LVK-nytt

LVKs kjære leder Torfinn Opheim fyller 60 år i dag. Vi gratulerer med dagen, som vil bli feiret på behørig måte når smittevernsreglene tilsier det. 

LVK-nytt

Kommuenenettverkene som inngår i Naturressurskommunene, LVK, USS, Industrikommunene, Kommunekraft og NPK har i flere år bedt om at det innføres en avgift for bruk av natur etter modell far...

Sider

Aktiviteter

Eiendomsskatteseminar (webinar)

LVK arrangerer Eiendomsskatteseminar onsdag 19. mai 2021. fra kl. 0900-1230.
...

Konsesjonskraftseminar (webinar)

Kommunekraft arrangerer Konsesjonskraftseminar torsdag 20. mai 2021, fra kl 0900-1200. 
...

LVK Energirådet - årsmøte 2021

Frist for påmelding er onsdag 12. mai.
...

LVK Landsstyrets sommermøte

LVK Landsstyrets sommermøte avholdes digitalt torsdag 10. juni 2021, fra kl. 0830-1500. 

Innkallelse og dagsorden...

Medieklipp