Nyheter

Vindturbin
LVK-nytt

Naturressurskommunene inviterer i samarbeid med KS, LNVK og Kraftfylka i medlemskommuner til et bredt seminar om vindkraft 30. september og 1. oktober 2020.

Noreverkene, Nore og Uvdal kommune
LVK-nytt

Du lurer kanskje på når du bør selge? Er det når spotmarkedsprisen er høy og horisonten skyfri? Og ikke minst, hvordan bør du selge? Kommunekraft hjelper din kommune og fylkeskommune med å selge...

Husk å søke omsetningskonsesjon før 30.9
LVK-nytt

Kommuner som omsetter konsesjonskraften til selskap der kommunen ikke har eierandeler, må ha en omsetningskonsesjon.  Kommuner som omsetter konsesjonskraft via e-verk eller andre...

Sider

Aktiviteter

LVKs landsmøte 11. - 12. november 2020

LVKs landsmøte 2020 arrangeres 11.-12. november på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport fra lunsj til lunsj med felles...

Medieklipp