Nyheter

LVK-nytt

Regjeringen skiver i en pressemelding idag at det blir ingen endringer i skattlegging av små kraftverk.

Kraftskatteutvalget foreslo å senke den nedre grensen for grunnrenteskatt for små kraftverk fra 10.000 kVA til 1.500 kVA. Sånn blir det ikke.

LVK-nytt

Olje- og Energidepartementet har i dag fastsatt prisen på konsesjonskraft for konsesjoner gitt etter 10. april 1959 til 11,27 øre/kWh for hele leveringsåret 2020. Dette er en økning i forhold til...

LVK-skolen
LVK-nytt

"Kraftskatt og eiendomsskatt» er kurset for deg som vil lære mer om eiendomsskatt og kraftskatteregimet og i teori og praksis. LVK-skolen er et nettbasert undervisningsopplegg med to samlinger...

Sider

Aktiviteter

LVKs regionmøte for Rogaland og Agder

Møtet holdes på Quality Sandnes Residens Hotel, Sandnes, 30. januar  kl. 1100 og avsluttes med lunsj 31. januar 2020 kl. 1300...

LVK-kraftskatteskole 1. samling i Oslo

LVK-SKOLEN – «KRAFTSKATT OG EIENDOMSSKATT» – NYE KURS VÅREN 2020
«Kraftskatt og eiendomsskatt» er kurset for deg som vil...

LVKs regionmøte for Møre og Romsdal og Trøndelag

Møtet holdes på Scandic Nidelven, Trondheim, 13. februar fra kl. 1100 og avsluttes med lunsj 14. februar 2020 kl. 13.00....

LVK kraftskatteskole, 2. samling i Oslo

LVK-SKOLEN – «KRAFTSKATT OG EIENDOMSSKATT» – NYE KURS VÅREN 2020
«Kraftskatt og eiendomsskatt» er kurset for deg som vil...

LVKs regionmøte for Nordland

Møtet holdes på Scandic Bodø hotel 27. februar fra kl. 1100 og avsluttes med lunsj 28. februar 2020 kl. 1300.

...

LVKs regionmøte for Innlandet

Møtet holdes på Scandic Hafjell 9. mars fra kl. 1100 og avsluttes med lunsj 10. mars kl. 1300.

...

Medieklipp