Nyheter

LVK-nytt

LVKs årlige eiendomsskatteseminar blir gjennomført som planlagt 26. mai 2020, men på grunn av korona-situasjonen vil det i år ble avholdt som webinar (digitalt seminar). Tidspunktet kl. 09.00-12.15, med pålogging 08.55.

kraftanlegg
LVK-nytt

LVK har utarbeidet veileder for kommunenes håndtering av søknader om utsatt betaling, lemping eller ettergivelse av eiendomsskatt på grunn av korona-situasjonen. 

LVK-nytt

Det følger av vannforskriften at vannforvaltningsplanene skal revurderes og om nødvendig oppdateres hvert sjette år. Vannforvaltningsplanene skal gi en oversikt over miljømålsoppnåelse siden...

Sider

Aktiviteter

LVKs landmøte 27.- 28. august 2020 i Trondheim

LVKs landsmøte i 2020 skulle vært arrangert på Clarion Hotel & Congress i Trondheim i august 2020, men er utsatt. Nærmere...

LVK Energiskole i Oslo

LVK sin energiskole vil arrangeres i Oslo.

Mer informasjon om programmet vil komme snarlig.

Pris for LVKs...

Medieklipp