Nyheter

LVK-nytt

Naturressurskommunene har på vegne av LVK, USS, Industrikommunene, Kommunekraft, NPK og LNVK avgitt felles høringsuttalelse til Regjeringens forslag til vindkraftavgift. I uttalelsen påpeker Naturresurskommunene at:

  • Skatte- og avgiftsregimet må gjelde både eksisterende og nye anlegg
  • ...
LVK-nytt

Med dagens energimelding staker regjeringen ut den brede kursen for det grønne skiftet. Landets 160 vannkraftkommuner merker seg regjeringens fortsatt satsing på vannkraften som grunnpilaren i vår...

En person skuer utover fjord og fjell i Nordre Land på en klarværsdag
LVK-nytt

Finansministeren har besvart skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) 30. mai 2021 om forslaget til endringer i grunnrenteskatten og betydningen for kommunenes eiendomsskatteinntekter. Svaret...

Sider

Medieklipp