Nyheter

LVK-nytt

LVK er orientert om at Statnett har varslet søksmål mot tre kommuner om eiendomsskatt på kraftlinjer.

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon.

Medlemskommuner som mottar søksmål bes orientere sekretariatet.

LVK-nytt

Regionmøtene finner sted for følgende fylker på følgende datoer:

  • Viken og Telemark: 16.-17. januar 2020 Quality Hotel Grand, Kongsberg
  • Vestland: 23.-24. januar 2020 Scandic
  • ...
Møte i Gudbrandsdalen 5 desember 2019
LVK-nytt

Høringsfristen er 1. januar 2020. Det er viktig at kommmunene sender egne høringsuttalelser. LVKs høringsuttalelse finner dere nedenfor. 

Sider

Aktiviteter

LVKs regionmøte for Rogaland og Agder

Møtet holdes på Quality Sandnes Residens Hotel, Sandnes, 30. januar  kl. 1100 og avsluttes med lunsj 31. januar 2020 kl. 1300...

LVK-kraftskatteskole 1. samling i Oslo

LVK-SKOLEN – «KRAFTSKATT OG EIENDOMSSKATT» – NYE KURS VÅREN 2020
«Kraftskatt og eiendomsskatt» er kurset for deg som vil...

LVKs regionmøte for Møre og Romsdal og Trøndelag

Møtet holdes på Scandic Nidelven, Trondheim, 13. februar fra kl. 1100 og avsluttes med lunsj 14. februar 2020 kl. 13.00....

LVK kraftskatteskole, 2. samling i Oslo

LVK-SKOLEN – «KRAFTSKATT OG EIENDOMSSKATT» – NYE KURS VÅREN 2020
«Kraftskatt og eiendomsskatt» er kurset for deg som vil...

LVKs regionmøte for Nordland

Møtet holdes på Scandic Bodø hotel 27. februar fra kl. 1100 og avsluttes med lunsj 28. februar 2020 kl. 1300.

...

LVKs regionmøte for Innlandet

Møtet holdes på Scandic Hafjell 9. mars fra kl. 1100 og avsluttes med lunsj 10. mars kl. 1300.

...

Medieklipp