Nyheter

LVK

LVK var 20. oktober på høring i Finanskomiteen på Stortinget. Nedenfor følger LVKs leder Børre Rønningens innlegg på møtet:

LVK

LVK har igangsatt arbeidet med å få Stortingets tilslutning til å opprettholde dagens minimumsverdi i eiendomsskattegrunnlaget på 1,10 kr/kWh. Det vil kreve iherdig innsats fra alle LVK-kommuner,...

LVK
...
LVK-nytt nr 38/2003 (08.10.03)
Statsbudsjettet 2004 - Regjeringen reduserer inntektene til mer enn 100 kommuner

Regjeringen foreslår i

Sider

Aktiviteter

LVKs regionmøte for Rogaland og Agder

Møtet holdes på Quality Sandnes Residens Hotel, Sandnes, 30. januar  kl. 1100 og avsluttes med lunsj 31. januar 2020 kl. 1300...

LVK-kraftskatteskole 1. samling i Oslo

LVK-SKOLEN – «KRAFTSKATT OG EIENDOMSSKATT» – NYE KURS VÅREN 2020
«Kraftskatt og eiendomsskatt» er kurset for deg som vil...

LVKs regionmøte for Møre og Romsdal og Trøndelag

Møtet holdes på Scandic Nidelven, Trondheim, 13. februar fra kl. 1100 og avsluttes med lunsj 14. februar 2020 kl. 13.00....

LVK kraftskatteskole, 2. samling i Oslo

LVK-SKOLEN – «KRAFTSKATT OG EIENDOMSSKATT» – NYE KURS VÅREN 2020
«Kraftskatt og eiendomsskatt» er kurset for deg som vil...

LVKs regionmøte for Nordland

Møtet holdes på Scandic Bodø hotel 27. februar fra kl. 1100 og avsluttes med lunsj 28. februar 2020 kl. 1300.

...

LVKs regionmøte for Innlandet

Møtet holdes på Scandic Hafjell 9. mars fra kl. 1100 og avsluttes med lunsj 10. mars kl. 1300.

...

Medieklipp