Nyheter

LVK

Generalforsamling i Kommunekraft ble avholdt 17. juni 2004. Flere av aksjonærkommunene i Kommunekraft AS har gitt utrykk for at det er ønskelig at det avholdes et seminar om konsesjonskraft

LVK

I LVK-nytt nr 22/2004 (2004.06.16) redegjorde LVK for Kommunalkomiteens tilråing i Innst. S. 255 (2003-2004). Her fremgår at flertallet ber Stortinget avvise regjeringens forslag om en...

LVK

Det vises til LVK-nytt nr 18/2004. Finansdepartementet har sendt på høring forslag til fordelingsegler for eiendomsskatt på kraftanlegg.

Sider

Aktiviteter

LVKs landmøte 27.- 28. august 2020 i Trondheim

LVK arrangerer sitt landsmøte i 2020 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim

LVK Energiskole i Oslo

LVK sin energiskole vil arrangeres i Oslo.

Mer informasjon om programmet vil komme snarlig.

Pris for LVKs...

Medieklipp