Nyheter

LVK

Kommunekraft AS - Rådgivning ved salg av konsesjonskaft Kommunekraft AS er et datterselskap av LVK, og hvor 122 kommuner og 8 fylkeskommuner har tegnet aksjer.

LVK

Regjeringen har i statsråd fredag vedtatt Ot.prp. nr 73 ( 2003-2004) om forslag til endringer i bestemmelsene om pris på konsesjonskraft.

LVK

En samlet kraftbransje med Hydro i spissen har reist søksmål mot staten med påstand om at Olje- og energidepartementets vedtak om pris på konsesjonskraft er ugyldig. Stevningen bygger på at...

Sider

Aktiviteter

LVKs landmøte 27.- 28. august 2020 i Trondheim

LVKs landsmøte i 2020 skulle vært arrangert på Clarion Hotel & Congress i Trondheim i august 2020, men er utsatt. Nærmere...

LVK Energiskole i Oslo

LVK sin energiskole vil arrangeres i Oslo.

Mer informasjon om programmet vil komme snarlig.

Pris for LVKs...

Medieklipp