Nyheter

LVK

Generalforsamling i Kommunekraft ble avholdt 17. juni 2004. Flere av aksjonærkommunene i Kommunekraft AS har gitt utrykk for at det er ønskelig at det avholdes et seminar om konsesjonskraft

LVK

I LVK-nytt nr 22/2004 (2004.06.16) redegjorde LVK for Kommunalkomiteens tilråing i Innst. S. 255 (2003-2004). Her fremgår at flertallet ber Stortinget avvise regjeringens forslag om en...

LVK

Det vises til LVK-nytt nr 18/2004. Finansdepartementet har sendt på høring forslag til fordelingsegler for eiendomsskatt på kraftanlegg.

Sider

Aktiviteter

LVK Medlemsmøte Vestfold og Telemark

Teams-møte for LVK-medlemmer i Vestfold og Telemark fylke. Fredag 16. april, kl. 0900-1000.

LVK Medlemsmøte Nordland

Teams-møte for LVK-medlemmer i Nordland fylke. Fredag 16. april, kl. 1000-1100.

LVK Medlemsmøte Troms og Finnmark

Teams-møte for LVK-medlemmer i Troms og Finnmark fylke. Tirsdag 20. april, kl. 0830-0930. 

Medieklipp