Nyheter

LVK

Finansdepartementets forslag fremgår av høringsnotat - vurdering av kommunefordelingsreglene for eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg - datert 24. mai 2005. I høringsnotatet begrunner departementet forslaget slik:

LVK

LVKs landsstyre har behandlet Regjeringens forslag til omdanning av Statkraft til aksjeselskap og en delprivatisering av selskapet. Landsstyret traff følgende vedtak:

LVK

Høringsrunden om departementets forslag til lovendring om konsesjonskraftprisen viser at samtlige høringsinstanser med unntak av EBL gir sin tilslutning til lovendringen. Olje- og...

Sider

Aktiviteter

LVK Regionmøte Innlandet 12.-13. januar 2022

Lenke til påmelding, samt annen genrell informasjon kommer. Hold av datoen allerede nå! 

LVK Regionmøte Viken og Vestfold og Telemark 19.-20. januar 2022

Lenke til påmelding, samt annen genrell informasjon kommer. Hold av datoen allerede nå!

LVK Regionmøte Vestland 26.-27. januar 2022

Lenke til påmelding, samt annen genrell informasjon kommer. Hold av datoen allerede nå!

LVK Regionmøte Agder og Rogaland 1.-2. februar 2022

Lenke til påmelding, samt annen genrell informasjon kommer. Hold av datoen allerede nå!

Medieklipp